Smart Emoti-On

Smart Emoti-On és un sistema expert de monitorització d’emocions que permet conèixer, de manera no intrusiva, l’estat d’ànim de les persones connectades i modificar adientment l’entorn per tal de generar un impacte emocional positiu sobre aquestes..

La finalitat principal d’aquest producte és l’obtenció de dades de comportament i de conducta de les persones, mantenint en tot moment l’anonimat, per tal d’adaptar els diferents elements de l’entorn a les necessitats reals de la població en cada moment, augmentat la seva satisfacció.

La rellevància del projecte des del punt de vista del seu àmbit d’aplicació rau en el canvi del paradigma de Smart City actual cap a un nou model d’ Emotional City, la qual afegeix a la gestió dels recursos i de la energia, la gestió de les emocions i la millora de la qualitat de vida com a un nou element que asseguri l’augment de la productivitat, la sostenibilitat de l’entorn i la gestió personal eficient.

Aquest projecte anomenat "Smart City 4.1 – Cap a la Emotional City", amb número d'expedient RD-16-1-0055, està confinanciat amb els Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu Feder de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 229.368,52 €.Nechi Group

Nechi Group

 

Contacte

 Barcelona

 Carrer Entença, 95, 5º Planta

 +34 93 215 31 95

info@nechigroup.com