Pacte Mundial de les Nacions Unides

 

Pacto Mundial de Naciones UnidasNechi Group forma part de les empreses firmants del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Les empreses adherides al Pacte Mundial de les Nacions Unides tenen el compromís de treballar en pro de la implementació dels deu principis que es basen en la Declaració Universal dels Drets Humans, la Protecció de les Normes Laborals, la Protecció del Medi Ambient i la lluita Contra la Corrupció.

El Pacte Mundial de les Nacions Unides és la iniciativa mundial voluntària en matèria de civisme empresarial.

Les empreses s'adhereixen al Pacte Mundial perquè comparteixen la convicció que les pràctiques empresarials basades en principis universals contribueixen a crear un mercat mundial més estable i inclusiu i empreses més pròsperes.

El Pacte Mundial, que compta amb la participació de més de 6.000 empreses procedents de 135 països i de 2.300 participants fora dels cercles empresarials (dades del mes de setembre de 2010), és una iniciativa realment mundial amb una forta presència tant al Nord com en el Sud. La iniciativa compta també amb el suport dels estats membres de les Nacions Unides, com ja va expressar l'Assemblea General en diverses resolucions en què es reconeix i promou la tasca del Pacte Mundial.

Una característica única del Pacte Mundial és el fet que la participació no només exigeix un compromís de l'empresa en el seu conjunt, sinó també i de manera específica de les instàncies directives. El compromís personal de les altes instàncies directives és una forma important de transmetre als empleats i a altres parts interessades de l'organització que el compromís amb la responsabilitat civil empresarial constitueix una prioritat estratègica i operativa.

Així doncs, el compromís vertical pot exercir una tremenda influència en la qualitat de l'aplicació del Pacte Mundial.

Els Deu Principis del Pacte Mundial estan basats en Declaracions i Convencions Universals aplicades en quatre àrees:

 

Drets Humans:

Principi 1: Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts universalment, dins del seu àmbit d'influència.

Principi 2: Les empreses han d'assegurar que les seves empreses no són còmplices de la vulneració dels drets humà.

 

Estàndards Laborals:

Principi 3: Les empreses han de donar suport a la llibertat d'associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

Principi 4: Les empreses han de donar suport a l'eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.

Principi 5: Les empreses han de donar suport a l'eradicació del treball infantil.

Principi 6: Les empreses han de recolzar l'abolició de les pràctiques de discriminació en en el treball i l'ocupació.

 

Medi Ambient:

Principi 7: Les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.

Principi 8: Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.

Principi 9: Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

 

Anticorrupció:

Principi 10: Les empreses han de treballar en contra de la corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i el suborn.

 

El convidem a col·laborar en el Pacte Mundial de Nacions Unides.

Per a més informació: http://www.globalcompactfoundation.org

 

Nechi Group

Nechi Group

 

Contacte

 Barcelona

 Carrer Entença, 95, 5º Planta

 +34 93 215 31 95

info@nechigroup.com