Política de Qualitat

A Nechi Group ens comprometem a orientar totes les nostres activitats cap a la consecució d'un únic i principal objectiu, la satisfacció i orientació al client.

La consecució d'aquests objetius bàsics depenen de la motivació, compromís, formació contínua i participació de tot el personal de Nechi Group, liderats per la màxima responsabilitat de l'empresa, que és la Direcció General.

Independentement del lloc de treball i de les responsabilitats de cada treballador, tots som últims responsables del nostre propi treball, buscant sempre la satisfacció tant de clients externs com interns. Hem de pensar que el següent en el nostre procés de treball és el nostre client intern, per tant hem de buscar igualment la seva satisfacció.

Aquest propòsit de treball hem de aconseguir-recolzant-nos en l'aplicació del procediment intern de treball, que ens garanteix uniformitat, millora contínua i treballar tots cap a un únic objectiu comú.

Cap client, intern o extern, se sentirà defraudat per la nostra feina, i sempre mantindrem les més altes cotes de credibilitat, competència, agilitat, cortesia, comunicabilitat i comprensió, valors fonamentals per a la percepció del servei.

Tractarem al proveïdor com si d'un col·laborador es tractés, involucrant-li en el nostre procés de qualitat i millora contínua, ja que és un més de les baules del nostre procés.

Aquesta Política de Qualitat és publicitada, entesa, implantada i mantinguda actualitzada a tots els nivells de l'empresa, i, compta amb el total suport de la Direcció General la qual es compromet a ser la primera a complir les disposicions recollides en el nostre Procediment, així com a vetllar pel seu compliment en tot el seu àmbit de responsabilitat.

A més, Nechi Group es compromet a vetllar pel cumpliment de la normativa i legislació vigent.

Nechi Group

Nechi Group

 

Contacte

 Barcelona

 Carrer Entença, 95, 5º Planta

 +34 93 215 31 95

info@nechigroup.com