Smart Emoti-On

Plataforma de monitorizació d’emocions


Permet coneixer, de manera no intrusiva, l’estat d’ànim de les persones i modifica l’entorn per generar un impacte emocional positiu.

 

Dades de conducta i resposta única

La principal modalitat d’aquest producte es la obtenció de dades de comportament i de conducta de les persones, mantenint en tot moment l’anonimat, amb el fi de adaptar els diferents elements de l’entorn a les necessitats reals de la població en cada moment, augmentant la satisfacció.

Conectividat amb sistemes IoT

 

Els productes en la plataforma proporcionaràn els mecanismes necessaris utilitzant sistemes IoT per a incidir en l’estat emocional de les persones que siguin participants de forma activa en una activitat

Our latest projects

p1
p2
p3
p4
p5

Aquest projecte anomenat “Smart City 4.1 – Hacia la Emotional City”, amb número d’expedient RD-16-1-0055, està confinanciat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu Feder de Catalunya 2014-2020 amb una ajuda de 229.368,52 €.

Generalitat de Catalunya Union Europea Fondo Europeo de Desarrollo Digital